Mika Hartikainen PHOTOGRAPHY

Kaunis pimeä -esittely|Beautiful Darkness – info

Siirry galleriaan →

Kaunis pimeä” -valokuvanäyttely koostuu hetkistä, jotka avautuvat eteemme kysymyksinä. Voiko sade, pimeys ja kylmyys estää
meitä näkemästä ja kokemasta pimeyden takana olevan kauneuden? Haastammeko itsemme ja annammeko mahdollisuuden
itsellemme kokea asioita uudella tavalla ja murtaa pimeyden verhon, joka vaikuttaa lähes jokaisen suomalaisen mielentilaan.
Ihmishahmojen kuvat ovat tarkoituksella epäselviä, hajottaen ihmisten selkeät linjat ja luoden tilaa toisenlaiseen aistimiseen.
Niitä aistiessa katsoja joutuu haastamaan itsensä ja kehittämään itsessään tarkempaa näkemistä ja läsnäoloa.

Pimeys tuo esiin asioita, jotka usein hukkuvat valojen alle. Monet kauniit asiat voivat jäädä katsojalta näkemättä, jos valoa on
liian paljon. Tulemme sokeaksi valolle ja erottelukykymme heikkenee. Suomessa loka-joulukuussa pimeän vuodenajan voi
nähdä lahjana tarkastella asioita myös toisin. Pimeyden keskeltä voi havaita toisenlaisia, hienojakoisempia yksityiskohtia.
Pimeys muuttuu katsojan silmissä valoksi kuin muinaisissa alkemian kirjoituksissa, joissa metalli muuttuu kullaksi ja pimeys valoksi.
Kun pimeys tulee esiin valona, avautuu uusi aistimisen taso. Se on ihmisessä kuin siemen, joka kasvaa ja kehittyy. Teosten nimien
inspiraation lähteenä ovat olleet vanhat kalevalaiset ja japanilaiset runot.

Näyttelyn tapa tarkastella ympäristöämme saa kävelyn sateisena marraskuisena pimeänä iltana tuntumaan ainutlaatuisen
kauniilta elämykseltä, avaimena aistia myös pimeyden kauniimpia sävyjä.

 

The photographic exhibition ”Beautiful Darkness” is a collection of moments that open up to us as questions. Can the rain,
the cold and the dark prevent us from seeing and experiencing the beauty behind the darkness? Can we challenge ourselves to
grasp the opportunity to experience things in a new way, to break the curtain of darkness that yearly affects the mood of almost
every Finn? The images of people in the exhibition are intentionally blurry in order to break the clear outlines we have and to
create a space for a way of seeing that differs from the ordinary. Looking at these images the viewer has to challenge his/herself.
We are forced to develop a more sensitive way of seeing and being present.

The darkness brings out things that are often drowned by light. A lot of things that are beautiful can be left unseen if there is too
much light surrounding them. We become blind to the light and our ability to separate things weakens. In Finland the dark
period between October and December can also be seen as a gift to to view things differently. Within the dark one can
experience different, more specific details. In ancient alchemic writings metal becomes gold and the darkness becomes light.
The same can happen in the eyes of the viewer. When the darkness emerges as light, a new level of perception opens up.
It is like a seed in a person, growing and developing. The names of the pieces in the exhibition have been inspired by old
Karelian and Japanese poetry.

The way the exhibition looks at our surroundings makes a walk in the rainy, dark November night seem like a unique experience
that can function as a key to the most beautiful shades of darkness.

Siirry galleriaan →